Geodezja

 

Nasza oferta usług geodezyjnych:

 • pełna obsługa geodezyjna dużych inwestycji (tyczenia budowli, dróg, urządzeń infrastruktury)
 • pełna obsługa małych inwestycji (tyczenia małych budynków jedno i wielorodzinnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej)
 • tyczenia sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, gazociągi, przewody eN itd.)
 • pomiary powykonawcze dużych i małych obiektów budowlanych
 • pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia w tym przyłączy
 • mapy do celów projektowych małych obszarów (działki budowlane pod budowę)
 • mapy do celów projektowych dużych obszarów ( 0 – 200ha i większe pod duże inwestycje)
 • mapy do celów projektowych długich tras (pod planowanie sieci uzbrojenia)
 • wznowienia granic nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • mapy do celów sądowych (przez zasiedzenie bądź zniesienie współwłasności)
 • scalanie i łączenie działek
 • zmiana użytków nieruchomości
 • inwentaryzacje budynków, pomieszczeń wraz z obliczeniem powierzchni użytkowej i komercyjnej
 • inwentaryzacja sieci uzbrojenia
 • komputerowe opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz map numerycznych (w tym przetwarzanie starych map rastrowych do postaci numerycznej)
 • pomiar i obliczanie objętości wykopów i nasypów
 • badanie pionowości budowli

Wszystkim klientom gwarantujemy pełną obsługę geodezyjną poprzez wykonanie prac terenowych, złożenie dokumentacji kameralnej oraz zrealizowanie wszystkich formalność w Urzędach Miasta. Zlecając nam pracę o nic więcej się nie martwisz.

Nasi Partnerzy:

logo_g_1 logo_g_2 logo_g_3 logo_g_4 logo_g_5 logo_g_6 logo_g_7 logo_g_8 logo_g_9 logo_g_10 logo_g_11 logo_g_12

 

footer